Trzecioteścik

29 marca 2012 roku uczniowie klas III pisali pierwszy w swoim życiu poważny egzamin. Trzecioteścik nie tylko sprawdza wiedzę uczniów po trzech latach nauki, a także przygotowuje do innych egzaminów, które napiszą w swoim uczniowskim życiu. Pani dyrektor Agata Baran życzyła powodzenia wszystkim uczniom ale szczególnie powitała uczniów szkół filialnych z Tywonii i Ożańska. Dla rodziców uczniów piszących sprawdzian czekał słodki poczęstunek przy kawie i herbacie.

mgr Monika Łazarowicz-Drabik